A picture

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce 
Ing. Josefa Najmana -  kterému jsou podřízeni:
 
 • Jana Sedláčková - účetní 
 • Veronika Halenčáková - administrativní pracovnice 


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

 • Ing. Josef Najman - starosta
 • Mgr. Radek Kól - místostarosta 
 • Miroslav Šafář
 • Zdeněk Skřivánek
 • Ing. Jana Šoustalová 
 • Ing. Václav Keprt 
 • Mgr. František Kolčava 
 • Pavel Zatloukal 
 • Michal Kól 


 

Složení výborů

Předseda kontrolního  výboru: Miroslav Šafář .

Členové kontrolního výboru: Pavel Zatloukal, RNDr. Miloslav Závodný .

 

Předseda finančního výboru: Zdeněk Skřivánek

Členové finančního výboru: Michal Kól, Věra Špačková

 

Předseda stavebního výboru: Ing. Jana Šoustalová.

Členové stavebního výboru: Milan Malát, Vladimír Fojt 

 

Předseda školského, kulturního a sociálního výboru: Mgr. František Kolčava

Členové školského, kulturního a sociálního výboru: Zdenka Macháčková, Marie Kutalová

                                                                                 

Předseda výboru životního prostředí: Ing. Václav Keprt 

Členové výboru životního prostředí: Ing. Miroslav Petřík, Ing. Stanislav Bezděk