A picture

Navigace

Obsah

Informace na žádost, týkající se firmy Domistav HK

informace na žádost, týkající se zajištění sociálního bydlení v obci

informace o soustavě veřejného osvětlení

informace na žádost, týkající se problému v obci s holuby, špačky, komáry či jinými škodlivými ptáky.

Poskytnutí informace  týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci

informace na žádost, týkající se zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Informace na žádost, týkající se investičních plánů obce na rok 2017

Informace poskytnutá na žádost, týkající se finančních prostředků k 31.5.2016

informace poskytnutá na žádost, týkající se investičních plánů obce na rok 2016 

Informace poskytnutá na žádost, týkající se investičních plánů obce na rok 2015 

Informace poskytnutá na žádost, týkající se investičních plánů obce na rok 2014

Informace poskytnutá na žádost - jmenné složení zastupitelstva

Ïnformace poskytnutá na žádost, týkající se investičních plánů obce na rok 2013

Informace poskytnutá na žádost, týkající se podtlakové kanalizace

Informace poskytnutá na žádost, týkající se investičních plánů obce na rok 2012

Informace poskytnutá na žádost, týkající se investic spojených s řešením bezbariérovosti

Informace poskytnutá na žádost - volby do zastupitelstev obcí

Informace poskytnutá na žádost, týkající se místního referenda

Informace poskytnutá na žádost, týkající se veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných v letech 2007-2009

Informace poskytnutá na žádost, týkající se investičních plánů obce na rok 2010

Informace poskytnutá na žádost, týkající se investičních plánů obce na rok 2009

 

Informace poskytnutá na žádost, týkající se odměňování členů zastupitelstva obce.

Odměňování členů zastupitelstva obce se řídí zákonem č. 128/2008 Sb., o obcích, konkrétně § 71 až 77. Uvolněnému členovi zastupitelstva se odměna poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží (v našem případě starosta obce). Výši odměny stanoví prováděcí právní předpis. Neuvolněným členům zastupitelstva může být za výkon funkce poskytnuta měsiční odměna, jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis a poskytuje se ode dne, který stanoví zastupitelstvo obce. Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění. V současné době je platná novela tohoto nařízení č. 79/2008 Sb. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25.6.2008 schválilo úpravu odměn členů zastupitelstva s platností od 1.7.2008, které vychází z výše uvedených právních předpisů.