Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 19.6.2019

OBEC ZVOLE, Zvole 123, 789 01  Zábřeh

 

P O Z V Á N K A

 k veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Zvole

  

Místo konání:            Obecní úřad Zvole - zasedací místnost

Doba konání:             středa 19. června 2019 v 17:00

 

Navržený program:

  1. Schválení programu a kontrola usnesení ze dne 20.5.2019
  2. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s.
  3. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem – EKO Servis Zábřeh
  4. Projednání a schválení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Zvole
  5. Projednání a schválení hromadného rozpočtového opatření
  6. Různé

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zvoli 12.6.2019

 

 

  Mgr. Radek Kól

starosta obce Zvole                    

Vyvěšeno: 12. 6. 2019

Datum sejmutí: 19. 6. 2019

Zpět