Navigace

Obsah

Zpět

pozvánka na jednání zastupitelstva dne 19.10.2020

OBEC ZVOLE, Zvole 123, 789 01  Zábřeh

P O Z V Á N K A

 k veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Zvole

Místo konání:            Obecní úřad Zvole - přízemí

Doba konání:             pondělí 19. října 2020 v 17:00

 

Navržený program:

  1. Schválení programu a kontrola usnesení ze dne 14.9.2020
  2. Projednání a schválení souhlasu s převodem akcií ŠPVS, a.s. Šumperk
  3. Projednání a schválení darovací smlouvy s Charitou Zábřeh
  4. Projednání a schválení smlouvy související s realizací stavby                        „I/44 Zábřeh, obchvat“
  5. Projednání a schválení cenových nabídek na TDI a BOZP na                        akci „ Revitalizace budovy na technické zázemí v obci Zvole“
  6. Projednání a schválení odprodeje stavebních pozemků v části obce Luhy
  7. Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
  8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 5/2020
  9. Různé

 

 

Ve Zvoli 12.10.2020

 

 

 

  Mgr. Radek Kó

starosta obce Zvole                    

Vyvěšeno: 12. 10. 2020

Datum sejmutí: 19. 10. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět