Navigace

Obsah

Zpět

Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 16.9.2019

OBEC ZVOLE, Zvole 123, 789 01  Zábřeh

P O Z V Á N K A

 k veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Zvole

  

Místo konání:            přízemí Obecního úřadu Zvole

Doba konání:             pondělí 16. září 2019 v 17:00

Navržený program:

 1. Schválení programu a kontrola usnesení ze dne 19.6.2019
 2. Projednání a schválení zadání výběrového řízení na provozovatele ČOV         a kanalizace od 1.1.2020
 3. Projednání a schválení zadání výběrového řízení na zhotovitele inženýrských sítí pro rodinné domy v části obce Luhy
 4. Projednání a schválení odkupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
 5. Projednání a schválení příspěvku Zvolským optimistům
 6. Projednání a schválení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 1741/5 v k.ú. Zvole u Zábřeha
 7. Projednání a schválení provozního řádu společenské místnosti v objektu     č.p. 123
 8. Projednání a schválení přidělení bytů v bytovém domě č.p. 169, dle doporučení komise
 9. Projednání a schválení smlouvy o dílo s Ing. Dujkou na vypracování územní studie.
 10.  Projednání a schválení záměru obce pronajmout nebytové prostory v objektu      č.p. 124
 11.  Projednání hromadného rozpočtového opatření starosty obce č. 6

 

 1. Různé

 

Ve Zvoli 9.9.2019

  Mgr. Radek Kól

starosta obce Zvole                    

Vyvěšeno: 9. 9. 2019

Datum sejmutí: 16. 9. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět