Navigace

Obsah

projekt - veřejně prospěšné práce

mmr

Projekt

„Dětské hřiště v obci Zvole“ 

byl realizován za přispění prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj

v celkové částce 345 999,--Kč

 

 

 

Rekonstrukce chodníků v obci Zvole

 

 

 

ak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci. 

Veřejně prospěšné práce 

projekt

 

 

 

 

 

ROJEKT „ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZVOLE“

JE REALIZOVÁN NA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI OLOMOUCKÉHO KRAJEP

Z „ PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 2015“

VÝŠE PŘÍSPĚVKU OLOMOUCKÉHO KRAJE 39. 000,--KČ

 

OK