Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce 
Ing. Josefa Najmana -  kterému jsou podřízeni:
 


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 


 

Složení výborů

Předseda kontrolního  výboru: Miroslav Šafář .

Členové kontrolního výboru: Pavel Zatloukal, RNDr. Miloslav Závodný .

 

Předseda finančního výboru: Zdeněk Skřivánek

Členové finančního výboru: Michal Kól, Věra Špačková

 

Předseda stavebního výboru: Ing. Jana Šoustalová.

Členové stavebního výboru: Milan Malát, Vladimír Fojt 

 

Předseda školského, kulturního a sociálního výboru: Mgr. František Kolčava

Členové školského, kulturního a sociálního výboru: Zdenka Macháčková, Marie Kutalová

                                                                                 

Předseda výboru životního prostředí: Ing. Václav Keprt 

Členové výboru životního prostředí: Ing. Miroslav Petřík, Ing. Stanislav Bezděk