Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Oznámení o projekčním záměru v obci Zvole

Oznámení o projekčním záměru v obci Zvole

Projekční záměr: Oprava místních komunikací v obci Zvole

Akce se týká opravy místních komunikací v obci Zvole.

Oprava se týká dvou úseků místních komunikací v obci, rozsah akce je definován:

-          Úsek č. 1 „U kravína“ – délka 414 m, šířka 3,7m

-          Úsek č. 2 „Na cihelně“ – délka 265 m, šířka 3,5 m.

Akce bude spolufinancována za pomoci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2016.

 

Celkové náklady akce 1 756 614 Kč, celková výše dotace 878 307 Kč.


11. 4. 2016 Zobrazit méně

Oznámení o projekčním záměru v obci Zvole

Oznámení o projekčním záměru v obci Zvole

11. 4. 2016 Zobrazit více

Akce: Odvod srážkových vod z lokality Ovčáry v k.ú. Zvole"

propagace- projektu Olomouckého kraje

23. 12. 2015 Zobrazit více

Akce: energetické úspory objektu Základní školy v obci Zvole

Energetické úspory objektu Základní školy v obci Zvole

22. 7. 2014 Zobrazit více

Akce: Zateplení obecního úřadu - obce Zvole

Zateplení obecního úřadu - obce Zvole

22. 7. 2014 Zobrazit více

Nakládání s bioodpady v obci Zvole

Nakládání s bioodpady v obci Zvole

23. 6. 2014 Zobrazit více

Akce: Intenzifikace ČOV Zvole

Akce: Intenzifikace ČOV Zvole

2. 6. 2014 Zobrazit více

Stránka

  • 1