A picture

Navigace

Obsah

Zpět

pozvánka na jednání zastupitelstva obce Zvole 26.6.2017

Obec Zvole, Zvole 123, 789 01  Zábřeh

 

P O Z V Á N K A

 

 k veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Zvole

 

Místo konání:            Obecní úřad Zvole v zasedací místnosti

 

Doba konání:             pondělí  26. června 2017 v 17:00h

 

 

Navržený program:

 

 1. Schválení programu a kontrola usnesení ze dne 3.5.2017

 

 1. Projednání a schválení závěrečného účtu obce Zvole za rok 2016

 

 1. Projednání a schválení účetní závěrky obce Zvole za rok 2016

 

 1. Projednání a schválení účetní závěrky příspěvkové organizace a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016

 

 1. Projednání a schválení hromadných rozpočtových opatření

 

 1. Projednání a schválení priorit při realizaci komplexních pozemkových úprav v obci Zvole

 

 1. Projednání a schválení dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru z 27.5.2010

 

 1. Projednání a schválení výjimek z počtu žáku ZŠ a MŠ Zvole  

 

 1. Projednání a schválení majetkoprávních záležitostí

 

 1. Různé
   

 

 

Ve Zvoli 19.6.2017

                                                                                              Ing. Josef Najman

                                                                                              starosta obce Zvole 

 

                                                                                                                

Vyvěšeno: 19. 6. 2017

Datum sejmutí: 27. 7. 2017

Zpět