A picture

Navigace

Obsah

Zpět

pozvánka na jednání zastupitelstva dne 18.9.2017

Obec Zvole, Zvole 123, 789 01  Zábřeh

 

P O Z V Á N K A

 

 k veřejnému zasedání Zastupitelstva obce Zvole

 

Místo konání:            Obecní úřad Zvole v zasedací místnosti

 

Doba konání:             pondělí 18. září 2017 v 17:00h

 

 

Navržený program:

 

  1. Schválení programu a kontrola usnesení ze dne 26.6.2017

 

  1. Projednání a schválení způsobu ocenění pozemků v majetku obce po pozemkových úpravách

 

  1. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí mezi Obcí Rájec jako stranou budoucí oprávněnou a Obcí Zvole jako stranou budoucí povinnou ze služebnosti.

 

  1. Projednání a schválení pronájmu zemědělských pozemků

 

  1. Projednání a schválení hromadných rozpočtových opatření

 

  1. Projednání a schválení výběrového řízení na přípojky k RD č.p. 170

 

 

  1. Projednání a schválení majetkoprávních záležitostí

 

  1. Různé
     

 

 

Ve Zvoli 11.9.2017

 

       Ing. Josef Najman                                                                                                                starosta obce Zvole

Vyvěšeno: 11. 9. 2017

Datum sejmutí: 18. 9. 2017

Zpět