A picture

Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

                                                         

 

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

 

Starosta obce Zvole podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje:

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

< >Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v přízemí objektu Obecního úřadu Zvole, Zvole č. p. 123.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným  cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu (§ 11 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů), nebude mu hlasování umožněno. 

 

 

 

     3.   Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

           V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

 

Ve Zvoli dne 3.10.2017                                                   Ing. Josef Najman

                                                                                       starosta obce Zvole

Vyvěšeno: 3.10. 2017

Vyvěšeno: 3. 10. 2017

Datum sejmutí: 21. 10. 2017

Zpět