A picture

Navigace

Obsah

Zpět

Rekonstrukce chodníku podél komunikace I/44 v obci Zvole

logo

Název projektu:

„Rekonstrukce chodníků podél komunikace I/44 v obci Zvole“

Popis projektu:

 • Realizací projektu dojde k bezbariérovému propojení jednotlivých částí obce se středem obce, díky tomu také ke zvýšení standardu života v obci. Rekonstruované chodníky budou obsahovat bezbariérové prvky, umožňující zlepšený pohyb osob osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, a to včetně zlepšení jejich pohybu při využívání integrované veřejné dopravy. Hlavním cílem projektu je rekonstruovat chodníky v obci Zvole a tím přispět k bezpečnému provozu na komunikacích a k ochraně osob.

Cíl projektu:

 • Hlavním cílem projektu je rekonstruovat chodníky v obci Zvole podél silnice I/44 a tím přispět k bezpečnému provozu na komunikacích a k ochraně osob pohybujících se po obci. Cílem akce je tedy zejména zvýšení bezpečnosti pěšího provozu a umožnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Rekonstrukcí chodníků dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců, zejména v úsecích, kde je situace v silničním provozu velmi nepřehledná. Realizací projektu dojde k bezbariérovému propojení jednotlivých částí obce se středem obce, díky tomu dojde také ke zvýšení standardu života v prostoru obce Zvole. Rekonstruované komunikace pro pěší již budou obsahovat bezbariérové prvky, které umožní zlepšený pohyb osob osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, a to včetně zlepšení jejich pohybu při využívání integrované veřejné dopravy. Výstupem projektu jsou především rekonstruované chodníky podél komunikací I/44 v úsecích daných projektovou dokumentací. Celkově se jedná o 534 m rekonstruovaných chodníků, které jsou rozděleny do sedmi úseku. Všechny úseky jsou realizovány jako bezbariérové.  Výstupem projektu je také rekonstruované nástupiště zastávky veřejné autobusové dopravy obsluhované linkou v systému integrované dopravy se zaměřením na bezbariérovost a zajištění bezbariérového přístupu k místům pro přecházení.

Výsledky projektu:

 • Realizace projektu "Rekonstrukce chodníků podél komunikace /44 v obci Zvole" má jasný pozitivní dopad na prostředí pro život v dané aglomeraci. Rekonstrukcí chodníků podél komunikace I/44 dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci, což bude mít pozitivní přínos na zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zvole v celkovém pojetí. Realizací projektu dojde
  k rekonstrukci 534 m chodníků obci Zvole, které budou moci využívat všichni obyvatelé obce, uživatelé dojíždějící za prací a službami či návštěvníci obce Zvole.  Projekt zahrnuje bezbariérovou úpravu přístupu k 1 zastávce veřejné dopravy obsluhované linkami v systému integrované dopravy. Projekt také zahrnuje realizaci dvou bezbariérových míst pro přecházení. Na základě realizace projektu dojde také k výsadbě nové zeleně v intravilánu obce, čímž doje nejen ke zlepšení estetické stránky, ale také, na základě tohoto kompenzačního opatření,
  k podpoře životního prostředí. Obyvatelé obce Zvole budou moci využívat bezpečných
  a bezbariérových chodníků v centru obce Zvole ke každodennímu účelu,
  při cestě do zaměstnání, škol či k volnočasovým aktivitám. Celkově se také zvýší atraktivita dané lokality. Díky výsadbě nové zeleně, jakožto kompenzačního opatření, dojde
  také ke zlepšení ŽP v obci. Především díky bezbariérové funkci nově rekonstruovaných chodníků dojde ke zvýšení bezpečnosti obyvatel obce při pohybu po chodnících. Dopady a přínosy projektu pro cílovou skupinu obyvatelé obce jsou zjevné. Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti podél komunikací promotorová vozidla s vysokou průměrnou intenzitou automobilové dopravy. Přínosem je také budoucí možné bezbariérové využití rekonstruovaných chodníků včetně bezbariérových přístupů k zastávkám veřejné dopravy a míst pro přecházení. V případě dojíždějících za prací a službami uživatelů veřejné dopravy je největším přínosem projektu asi bezbariérový přístup k autobusové zastávce a místům pro přecházení.
  U návštěvníků jsou dopady stejné jako u obyvatelů obce.

 

Projekt Rekonstrukce chodníků podél komunikace I/44 v obci Zvole“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

logo mas horní pomoraví

Vyvěšeno: 13. 9. 2017

Datum sejmutí: 31. 1. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět