A picture

Navigace

Obsah

Zpět

Dotazník pro obyvatele mikroregionu Zábřežsko

Mikroregion Zábřežsko hledá směry rozvoje území

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko se rozhodl aktualizovat svou strategii rozvoje území, ve které chce stanovit dlouhodobou vizi rozvoje a priority, kterým se bude v následujících sedmi letech věnovat.

Strategie se stane dokumentem, který poslouží k efektivnějšímu využívání finančních prostředků, poslouží i jako nezbytný podklad při získávání různých dotací a z nejširšího hlediska určí směry rozvoje území.

Názory občanů regionu Zábřežska jsou cenným zdrojem informací o tom, jak se v regionu jeho obyvatelům žije, jak hodnotí dostupné služby, co jim v regionu chybí a jaké aktivity by sami rádi podpořili veřejnými financemi. Názory obyvatel bude

Mikroregion sbírat prostřednictvím elektronického dotazníku umístěného na stránkách www.zabrezsko.cz. Nebo jej najdete přímo pod odkazem: http://www.zabrezsko.cz/351-dotaznik-pro-obyvatele-mikroregionu-zabrezsko, kde je možné během pěti minut dotazník vyplnit. Elektronický dotazník bude přístupný do 31. 7. 2017.

 

Dotazníky je také možné vyplnit v tištěné podobě na obecních úřadech jednotlivých obcí, případně budou součástí obecních zpravodajů a vyplněné dotazníky je možné odevzdat na obecních úřadech do 10. 7. 2017.

Dotazník ke stažení zde 

 

O podobě budoucí strategie diskutovali zástupci obcí již na druhém setkání ve čtvrtek 15. června v Zábřehu. Jako prioritní oblasti, ve kterých mají obce úzce spolupracovat s cílem dosáhnout lepších výsledků, než při samostatném jednání, si zvolili:

- Ochranu životního prostředí, v níž jsou silným tématem především „odpady“

- Dopravní infrastrukturu, kde je nutná spolupráce především při budování cyklostezek mezi obcemi

- Zdravotní, sociální služby a vzdělávání 

- Sport, kultura a zájmové aktivity 

- Cestovní ruch, turistika, památky a tradice

- Partnerství a spolupráce obcí spočívající ve společném hájení zájmů regionu a propagaci regionu

Další projednávání strategie bude probíhat po zapracování výstupů z dotazníkových šetření, a to v září 2017. Dokončení a schválení finálního dokumentu se připravuje na listopad 2017. 

Vyvěšeno: 22. 6. 2017

Datum sejmutí: 31. 7. 2017

Zpět